0
Научи повече

Обновена бизнес компютърна техника – най-доброто за Вашия бизнес!
Научи повече

Обновена маркова компютърна техника за образованието
Научи повече

Програма „Корпоративни клиенти“
Научи повече

Кръгова икономика

Кръгова Икономика

Станете част от кръговата икономика на Европа!

Какво е кръгова икономика и какви са ползите?

Целият Европейски съюз преминава към един новаторски по-устойчив модел на потребление, наречен кръгова икономика.

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

По същество моделът представлява едновременно нов отрасъл и промяна във визията на съществуващите отрасли. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

По-конкретно част от ползите на модела са:

Кой може да допринесе?

Независимо дали сте частен клиент, закупуващ устройство за лични нужди, микро, малка фирма, голямо предприятие или друг вид учреждение, то Вие искате да получите разумен баланс между цената и качеството на ИТ продуктите, които придобивате, а едновременно с това да знаете, че Вашият отпечатък върху околната среда е сведен до минимум.

Ние се опитваме да допринасяме за опазването на околната среда, тъй като сме компания, която предлага продукти, преминали през процес, който е директна част от кръговата икономика. Вие като потребител или наш партньор, реализиращ продуктите ни на трети лица, ставате част от „бъдещето“, а именно – кръговата икономика като устойчив модел на развитие.

Защо обновената техника е „зелена“ и участва в кръговата икономика?

Техника, която има остатъчна стойност и живот, е „по-зелена“ от ново-произведена техника, тъй като нейният производствен въглероден отпечатък вече е генериран и редките ресурси (с които ЕС не разполага), нужни за производството, вече са вложени.

Точно затова ЕС има идеи и иска да регламентира:

Повторното използване на техниката води до ползи за всички по веригата (от самия първи собственик до новия й собственик), както и за самата околна среда. Такава техника (употребявана) носи стойност на нейния оригинален ползвател като я реализира (продаде) на вторичния пазар, а фирми обновители (Refurbishers) я подготвят за повторна употреба.

Повече информация можете да намерите по-долу в приложените източници.

Какво прави ИТР България?

Дружеството не се занимава с морално остаряло и излязло от употреба електронно оборудване, като електронна скрап, електронен боклук и други. Ние участваме в процеси на кръговата икономика, в които удължаваме живота на техника , използвана в големи учреждения (заменена със следващ модел).

Сертифицираните ни процеси на работа включват и тестването, козметичното класифициране, обновяването (подобряване на качеството), поправянето, подобряването на параметри по стандарти (ъпгрейд), пакетирането и инсталирането на оригинален софтуер на Microsoft на въпросната техника, а впоследствие - поддържането й посредством реална гаранция.

Полезна информация и източници:

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна | Новини | Европейски парламент (europa.eu)
Кръгова икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви | Новини | Европейски парламент (europa.eu)
Защо Парламентът настоява за правото на поправка | Новини | Европейски парламент (europa.eu)
Нов план за действие за кръговата икономика (europa.eu)
Екодизайн на продуктите: повече от енергийна ефективност | Новини | Европейски парламент (europa.eu)
Устойчив модел на потребление: Парламентът настоява за право на поправка | Новини | Европейски парламент (europa.eu)
Инфографика на Изследователската служба на ЕП

Този сайт използва "бисквитки". Ако продължите да го разглеждате, Вие се съгласявате с тяхното използване. За повече информация, моля, натиснете тук

Добре